Twitter Facebook YouTube Xing Chat

Zertifizierte Zentren

Weitere Zentren

Tanısal ve Girişimsel Radyoloji

Radyoloji Enstitüsü, en gelişmiş görüntülü tanılama cihazlarına sahiptir. Geleneksel röntgen çekimine ek olarak (örneğin, pulmoner görüntüleme), bilgisayarlı tomografi (BT), ultrason (sonografi) ve manyetik rezonans görüntüleme (MR tomografisi ve ayrıca nükleer MR görüntüleme) gibi kesitsel görüntüleme teknikleri de giderek daha önemli bir rol oynamaktadır.