Twitter Facebook YouTube Xing Chat

Zertifizierte Zentren

Weitere Zentren

Medikal Klinik II

Lahn-Dill-Kliniken'in Medikal Kliniği II birimi, yerleşke geneli için olmak üzere Wetzlar ve Braunfels'de yer almaktadır. Tıp Kliniği II'nin Wetzlar Kliniğindeki asıl görevi, çeşitli iç hastalıklar nedeniyle yatarak tedavi gören ağır hastaları tedavi etmektir. Ağırlık noktaları gastroenteroloji, hepatoloji, diyabet, metabolik ve bulaşıcı hastalıkların yanı sıra tümör hastalıklarıdır.