Twitter Facebook YouTube Xing Chat

Zertifizierte Zentren

Weitere Zentren

Anesteziyoloji ve Cerrahi Yoğun Bakım

Anestezi, yoğun bakım ve acil tıp, yerleşke geneli için olmak üzere Lahn-Dill Kliniğindeki bir merkezde gerçekleştirilmektedir. Klinik anesteziyoloji, anestezi, ameliyat sonrası yoğun bakım tıbbı, ağrı tedavisi hizmetlerinin dört ayağı ile birlikte acil durum tıbbı ve dolayısıyla ambulans hizmetlerinin dört ayağını kapsayabilecek bir durumdadır.