Twitter Facebook YouTube Xing Chat

Zertifizierte Zentren

Weitere Zentren

Medikal Klinik II

Lahn-Dill-Kliniken'in Medikal Kliniği II birimi, yerleşke geneli için olmak üzere Wetzlar ve Braunfels'de yer almaktadır. “Falkeneck” kliniğinde çok çeşitli iç hastalıkların tedavisi yapılmaktadır.