Twitter Facebook YouTube Xing Chat

Zertifizierte Zentren

Weitere Zentren

Anestezi, Yoğun Bakım ve Acil Tıp

Lahn-Dill Klinikleri’nin anestezi, yoğun bakım ve acil tıp ünitesi, yerleşke geneli için olmak üzere bir merkezde gerçekleştirilmektedir. Tüm hastalar için postoperatif bireysel ağrı tedavisi belirlenir.

Tüm modern anestezi yöntemleri kullanılır. Disiplinler arası yoğun bakım ünitesinde, iç hastalıkları ve cerrahi bölümlerinin hastalarına bakılmaktadır.